Programul de FINANTARE NERAMBURSABILA ELECTRIC UP pentru sisteme fotovoltaice si statii de incarcare masini electrice

In perioada 4 decembrie 2020-2 februarie 2021 se deruleaza sesiunea de înscrieri în programul Electric-Up prin care IMM-urile din domenii diverse și operatorii HoReCa pot primi fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice.

ROMINSTAL SOLAR, in calitate de instalator autorizat Electric UP, va poate ajuta in toate etapele de derulare a programului.

Ce se finanteaza?

 • instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național
 • cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare

Cine este eligibil in programul Electric UP?

 • Microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile, cu excepția celor prevăzute in Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (vor fi excluse firmele din agricultură, producție de tutun, de vin, de băuturi spirtoase etc.).
 • operatorii economici persoane juridice din domeniului HORECA cu cel putin unul dintre urmatoarele coduri CAEN in domeniul de activitate: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329

Care este finantarea?

 • maxim 100 000 euro sprijin financiar de pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile

Cum se realizeaza selectia proiectelor?

 • Selecția proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut conform criteriilor explicate în ghid.

Care sunt cheltuielile eligibile?

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
 • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare
 • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
 • stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.
 • Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă

Care sunt etapele programului Electric-up?