Politica de confidentialitate

S.C. ROMINSTAL SOLAR S.R.L. cu sediul în Str. 11 iunie nr.51, Sc. B, Et. 4, Ap. 21, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/971/27.01.2009, CUI RO 25008360, website: www.rominstalsolar.ro, telefon 0749 179 673, e-mail: office@rominstalsolar.ro , prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor care solicita incheierea unui contract sau a altor servicii (cereri de oferta).

 

CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

-numele si prenumele

-adresa

-cod numeric personal (CNP)

-date de contact (telefon, mail)

-cont bancar

 

TEMEIURI JURIDICE

 

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra in baza urmatoarelor temeiuri:

 • Interesul nostru legitim (scop comercial)
 • Consimtamantul dumneavoastra

 

SCOPURI PRELUCRARE DATE

 

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • Procesarea comenzilor
 • Facturare
 • Obligatie legala (facturare,indeplinirea unor obligatii fiscale)
 • Comunicari prin canalale pentru care v-ati exprimat consimtamantul pentru a va tine la curent cu informatii cu privire la produsele noastre.

 

ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA

Accesul la datele dumneavoastra personale este permis doar acelor angajati carora le sunt necesare acestea, informatii in scopuri profesionale, eventuale servicii externe care  prelucreaza date in numele nostru, in baza instructiunilor noastre si pentru scopurile identificate de noi, autoritatilor publice, în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală.

 S.C. ROMINSTAL SOLAR S.R.L. nu va divulga, comercializa sau împrumuta vreodata niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fara a va anunţa, sau, daca este cazul, fara a obţine în prealabil consimțamantul dvs.

S.C. ROMINSTAL SOLAR S.R.L.  nu transfera datele dumneavoastra personale in alte state si ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, in conformitate cu regulamentul UE 679/2016 (GDPR) si adopta masuri necesare in vederea protectiei datelor personale impotriva pierderii, utilizarii abuzive, accesului neautorizat, divulgarii,modificarii sau distrugerii.

S.C. ROMINSTAL SOLAR S.R.L.  ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, in conformitate cu regulamentul UE 679/2016 (GDPR) si adopta masuri necesare in vederea protectiei datelor personale impotriva pierderii, utilizarii abuzive, accesului neautorizat, divulgarii,modificarii sau distrugerii.

  

Vom lua in considerare orice solicitari pe care le primim si va vom raspunde in termenul prevazut de lege, 30 de zile. Perioada poate fi prelungita din motive specific sau complexitatea solicitarii.

 

Ca si persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru cu protectia datelor  în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus , în vederea exercitării drepturilor dvs. În conformitate cu Regulamentul European de protectie a datelor (GDPR) si sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR)
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR) in cazul in care:

– datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod

– datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR)
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR), in cazul in care portabilitatea va fi posibila din punct de vedere ethnic si cu conditia ca prelucrarea sa se fi bazat pe consimtamantul dumneavoastra sau sa fie necesara pentru executarea unui contract.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR) sau de a va adresa justitiei.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

 

PERIOADA STOCARE DATE

 Limitam durata de stocare a datelor doar atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care datele personale sunt prelucrate.

În cazul în care pastrarea datelor dvs. personale este necesara în scopurile specificate de lege, putem păstra în continuare datele dvs. personale.

 

 

S.C. ROMINSTAL SOLAR S.R.L.