Programul de finanţare nerambursabilă Casa Verde, sesiunea 3, se lansează din 19 mai 2023

„Casa Verde Fotovoltaice” 2023 începe pe data de 19 mai. 20.000 de lei este suma pe care statul o dă românilor, dar și unităţilor de cult care vor să își instaleze panouri fotovoltaice. Programul vine și cu alte modificări anul acesta: se vor putea instala panouri doar la adresa din buletin, iar înscrierile se vor face pe fiecare regiune în parte.

Data lansării

Administraţia Fondului de Mediu a anunţat că incepând cu data de 19 mai 2023, persoanele fizice si unităţile de cult care doresc să obtină finanţare, o pot face prin completarea unui formular pe platforma Casa Verde Sesiunea 3 si prin incărcarea documentelor solicitate

Calendarul de înscriere in program

Solicitanții se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform următorului calendar:

Zile inscriere pentru persoane fiziceRegiuneaBuget
19-mai22-mai23-maiBucuresti Ilfov99 860 000 lei
24-mai25-mai26-maiRegiunea Centru – judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu245 060 000 lei
29-mai30-mai31-maiRegiunea Nord Est – judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui279 480 000 lei
6-iun.7-iun.8-iun.Regiunea Nord Vest – judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş240 020 000 lei
9-iun.12-iun.13-iun.Regiunea Sud Est – judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea212 400 000 lei
14-iun.15-iun.16-iun.Regiunea Sud Muntenia – judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman280 900 000 lei
19-iun.20-iun.21-iun.Regiunea Sud Vest – judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea174 300 000 lei
22-iun.23-iun.26-iun.Regiunea Vest – judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş200 480 000 lei
Zile înscriere pentru unități de cultRegiuneaBuget
27-iun.28-iun.29-iun.Toate regiunile17 500 000 lei
BUGET TOTAL1 750 000 000 lei

Solicitanți eligibili și cuantumul finanţării

Sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice și unităţile de cult.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Unitatea de cult eligibilă este considerata cea mai mică1 unitate administrativă de cult cu personalitate juridică, aferentă fiecăreia dintre cele 18 culte recunoscute la nivel național, astfel cum este definită prin statutul propriu al cultului.

1 În cazul Bisericii Ortodoxe Române, unitatea de cult este parohia. Persoane eligibile sunt unitățile corespondente parohiei pentru celelalte culte recunoscute la nivel național.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

* cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW,

* cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice,

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM, pentru persoana fizică, și după semnarea contractului de finanțare, pentru unitatea de cult.

Etapele programului

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

b) validarea instalatorilor, încheierea contractelor de participare şi publicarea listei acestora;

c) publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor

d) încărcarea documentelor de către solicitanți în aplicație;

e) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat;

f) analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalator;

g) aprobarea/respingerea/refuzul de către instalator, prin intermediul aplicației, a solicitanților eligibili;

h) aprobarea/respingerea solicitanților eligibili de către AFM, în baza listelor generate de aplicație;

i) semnarea contractelor de finanțare de către unităţile de cult, generate prin intermediul aplicației;

j) implementarea proiectului;

k) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi;

l) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion ;

m) monitorizarea beneficiarilor finali.

Documente necesare pentru persoane fizice

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Documente necesare pentru unităţile de cult

a) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic.

Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Ghidul de finantare a fost publicat in Monitorul Oficial si poate fi gasiti aici

https://www.rominstalsolar.ro/wp-content/uploads/2023/04/ordin_1063-26_04_2023-aprobare_ghid_finantare-2023_04_28.pdf